برای دیدن انواع کاردستی ها ومطالب برقی والکترونیکی به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

کاردستی های جالب و ساده
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی
کاردستی های جالب و ساده - کاردستی های جالب برقی 


یك رادیوی خیلی ساده

نکته: ممكن است این رادیو در جایی كه شما زندگی می كنید كار نكند.

 یك رادیوی خیلی ساده

برای اینكه این رادیو ساده به خوبی كار كند، لازم است ایستگاه رادیویی به شما نزدیك باشد. اگر این رادیو در جایی كه شما هستید درست كار نكرد، می توانید قطعات آن را در سایر رادیوهایی كه ارائه شده استفاده نمایید، یا این رادیوی بسیار ساده را در نزدیكی یك ایستگاه رادیویی آزمایش نمایید. در هر حال، این رادیو به حدی ساده است كه ممكن است وسوسه شوید آن را بسازید.

اگر گوشی شما به فیش وصل است آن را ببرید، به طوری كه دو سیم بلند از گوشی بدست آید. اگر سیم ها به هم تابانده شده بوندد، فقط كافی است چند تاب انتهای سیم را باز كنید.

انتهای سیم گوشی را لخت كنید. البته می شود این روكش را با ناخن نیز برداشت. اما استفاده از سیم لخت كن بهتر است.

انتهای لخت یكی از سیم های گوشی را حول دیود ژرمانیوم بپیچید. اگر لحیم كاری بلد هستید، می توانید آن را لحیم كنید، اما این كار لزومی ندارد. كمی نوار چسب روی این اتصال بچسبانید.

یك رادیوی خیلی ساده

سر دیگر سیم دیود را به شیر آب سر وصل كنید و روی آن را نوار چسب بزنید. این یك اتصال خوب به زمین است. بر این اساس به آن "زمین" یا "اتصال زمین" می گویند.

سیم آزاد گوشی را به دست بگیرید. این باعث می شود بدن شما به عنوان آنتن رادیو عمل كند. گوشی را روی گوشتان قرار دهید. اگر نزدیك یك ایستگاه رادیویی قوی باشید، می توانید صدای آن را به خوبی بشنوید. البته ممكن است صدای چند ایستگاه را نیز دریافت نمایید.

اگر صدایی دریافت ننمودید، بایستی از یك آنتن بهتر استفاده كنید. برای این كار می توان سیمی كه با دست گرفته بودید را به پنجره فلزی، دودكش خانه یا هر سیم بلند دیگر وصل كنید. اگر انتهای سیم بلند روی پشت بام یا درخت آویزان شود نتیجه بهتری بدست می آورید. یك آنتن خوب دیگر عبارت از آنتن تلویزیون (از نوعی كه روی پشت بام نصب می شود) است. برای این منظور سیم آزاد گوشی را به یكی از سیم های آنتن (كه وارد تلویزیون می شود) وصل كنید. اگر سیم آنتن شما خوب بود می توانید اتصال زمین را قطع كنید و بدنتان را به عنوان زمین در نظر بگیرید. به عبارت دیگر سیم آزاد دیود را در دست بگیرید.

چرخ بال٢

مدل ملخ مدل یك ملخ را بسازید، آن را به چرخش در آورید، و ببینید چگونه در هوا به پرواز در می آید. پره های ملخ یك چرخ بال واقعی به همین شكل عمل می كند و باعث بلند شدن و شناوری چرخ بال در هوا می شود. پره ها شبیه بال شكل گرفته اند. وقتی پره ها می چرخند، هوا روی پره ها حركت می كنند و نیروی بالابری را ایجاد می كند كه بر وزن چرخ بال غالب آمده و آن را در هوا بلند می كند. البته به مرور زمان، سرعت چرخش ملخی كه ساخته اید كم شده و نیروی بالابر كاهش می یابد، بنابراین اوج گرفتن آن متوقف می شود و به تدریج فرود می آید. یك چرخ بال واقعی می تواند برای صعود، فرود و پرواز ثابت در سطح زمین نیروی بالابر را تغییر دهد.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

 

آنچه شما نیاز دارید:

خط كش فلزی، كاتر، مقوای مربع شكل به ابعاد ٢٢.٥سانتیمتر، ٢مداد رنگی، میله چوبی كه بتواند داخل قرقره بچرخد، چاقو، قیچی، قرقره، خط كش، نوار مقوایی به ابعاد ٢.٥* ٦٤سانتیمتر، نخ، نوار چسب دو طرف چسب دار

وسایل
 مورد نیاز

١- به كمك مداد رنگی شكل الگوی زیر را روی مقوای مربع شكل رسم كنید. اطراف خط مشكی را ببرید.


ملخ

ملخ

٢- پره ها و سر پره ها را در طول خط چین تا كنید. نوار مقوایی را به شكل دایره ای به قطر ٢٠ سانتیمتر در آورده و آن را چسب بزنید. انتهای پره ها را به دایره چسب بزنید.

ملخ

٣- به كمك نوار چسب دوطرفه، قرقره را محكم روی مركز ملخ بچسبانید.

ملخ

٤- در حالی كه قرقره رو به بالا قرار دارد، ٦٠ سانتیمتر نخ را حول قرقره بپیچید (در جهت خلاف عقربه ساعت). سپس مداد را وارد قرقره كنید.

ملخ

 


٥- در حالی كه ملخ رو به بالا قرار دارد، مداد را در یك دست بگیرید و با دست دیگر نخ را بكشید تا ملخ چرخ بال به پرواز در آید.

ملخ

چرخ بال چگونه به پرواز در می آید؟

خلبان دو دسته كنترل دارد كه هر دو زاویه پره ها را تغییر می دهد. یكی از دسته های كنترلی نیروی بالابر ملخ اصلی را زیاد یا كم می كند، به طوری كه چرخ بال می تواند صعود، فرود یا در یك ارتفاع ثابت بماند. دسته كنترلی دیگری ملخ و چرخ بال را به سمت جلو، عقب یا به طرفین كج می كند، و بدین وسیله نیروی ایجاد می گردد كه به آن پیشرانش می گویند. بر اثر این نیرو چرخ بال در یك جهت حركت می كند. در ضمن خلبان ملخ دم را نیز كنترل می كند. این نیروی جانبی بوجود می آورد و باعث چرخش چرخ بال حول محل خود می شود.

چرخ بال
آنچه شما نیاز دارد:

تخته چوبی به ابعاد 50 * 15 سانتیمتر، قیچی، پیچ گوشتی، سوهان گرد، دریل و مته 3 میلیمتری، پیچ 5 سانتیمتری، پیچ و 8 مهره آن، خط كش، چسب نواری، قرقره نخ، كش حلقه ای، ریسمان، گیره رو میزی

 

وسایل ساخت كمربند ایمنی

1- سوراخی در قرقره ( كمی جابجا از محور وسط و 90 درجه نسبت به آن) ایجاد كنید. سوراخ را كمی بزرگ كنید تا اندكی پهن تر از پیچ شود.

ساخت كمربند ایمنی

2- پیچ محور را با نوار چسب بپوشانید تا سطح آن هموار شود، البته قسمتی را در انتهاء برای شش مهره كنار بگذارید. آن را از سوراخ (بوجود آمده در) قرقره عبور دهید. مهره ها را از پیچ عبور دهید تا از یك طرف سنگین شود.

ساخت كمربند ایمنی

3- قرقره نخ را به یك طرف پایه طوری پیچ كنید تا بتواند آزادانه بچرخد. در طرف دیگر پایه پیچ دیگری اضافه كنید. پیچ سومی به فاصله 5 سانتیمتر از پیچ اول اضافه كنید تا مثلث قائم الزاویه ای (توسط این سه پیچ) شكل گیرد.

ساخت كمربند ایمنی

4- حلقه كش 8 سانتیمتری را به پیچ دوم وصل كنید. یك نخ به طول 50 سانتیمتر به طرف آزاد كش گره بزنید. نخ شبیه كمر بند واقعی صندلی عمل می كند.

ساخت كمربند ایمنی

5- مطمئن شوید كه پیچ از هر دو طرف قرقره به یك میزان جلو آمده باشد. نخ را یك بار حول قرقره بپیچید سپس طرف دیگر را به آرامی به سمت خودتان بكشید تا قرقره بچرخد.

ساخت كمربند ایمنی

6- نخ را آزاد كنید تا كش نخ را به عقب بكشد. مجدداً نخ را بكشید، اما این بار به سرعت. بلافاصله نخ گیر می كند به همان شكل كه كمر بند در تصادف قفل می كند.

ساخت كمربند ایمنی

در مدل سازی زیر نحوه عملكرد قسمت اصلی كمربند ایمنی را می بینید. وقتی كمر بند به سرعت كشیده می شود قسمت دایره میانی به سرعت می چرخد و به استوانه كناری قفل می شود. برای آنكه قسمت دایروی كمربند با سرعت زیاد بچرخد، بر روی(اجرا) تقه بزنید.


کاردستی های علمی

ابزار و وسایل
ساخت قیف خورشیدی

 قیف بزرگ (عدد ١ در شکل) با طول حدودا 50 سانتی متر، به طوری که اندازه‌ی دهانه‌ی کوچک آن متناسب با اندازه‌ی چشمی مورد نظر باشد.

ساخت قیف خورشیدی

بسط شیلنگ بزرگ و کوچک (عدد ٢و٣ در شکل)، متناسب با دهانه های قیف

ساخت قیف خورشیدی

 صفحه‌ی لاستیکی (عدد ٤ در شکل) برای ایجاد صفحه‌ی نمایش خورشید

ساخت قیف خورشیدی

 یک چشمی ارزان قیمت (عدد ٥ در شکل) که مشخصات آن در قسمت بعد ذکر خواهد شد

ساخت قیف خورشیدی

 پیچ گوشتی (عدد ٦ در شکل)

ساخت قیف خورشیدی

 اره‌ی آهن بر کوچک (عدد ٧ در شکل)

ساخت قیف خورشیدی

سمباده متوسط تا صاف (عدد ٨ در شکل)

ساخت قیف خورشیدی

خط کش (عدد ٩ در شکل)

 

متناسب کردن چشمی و تلسکوپ

از چه نوع تلسکوپی استفاده خواهید کرد؟ بازتابی !

استفاده از تلسکوپ‌های بازتابی نیوتونی و یا کاتادیوپتریک به شدت منع می‌گردد.

 چرا که شدت نور خورشید می‌تواند آینه‌ی دوم این ابزارها را از بین ببرد.

فاصله کانونی بازتابی‌ها معمولا بر روی لوله‌ی لنز شیء (در جلو) درج گردیده است. همچنین می‌توانید فاصله‌ی کانونی تلسکوپ خود را از طریق قطر و نسبت کانونی (f/ratio یا f/number ) محاسبه نمایید.

FLtelescope = Dtelescope × f/ratio

 

بهترین چشمی برای یک تصویر تمام صفحه از خورشید از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

43÷FLeyepiece=FLtelescope

یک چشمی با فاصله کانونی کم تر تصویر بزرگ‌تر، و چشمی با فاصله‌ی کانونی بیش تر، تصویر کوچک‌تری از خورشید خواهد ساخت.

نگران تهیه چشمی با فاصله‌ی کانونی کاملا دقیق نباشید، بسته به آن که چه چیز در دسترس دارید و چه چیزی را با قیمت پایین‌تر می‌توانید خریداری کنید، تصمیم به تهیه چشمی با فاصله‌ی کانونی بین ± 10 در صد از مقدار ایده آل FLtelescope ÷43  بگیرید.

 

گام اول:

ساخت قیف خورشیدی

قسمت‌های زائد و کوچک سطح بیرونی قیف را با استفاده از سمباده کاملا صاف کنید تا دستتان را نبرد.

 

گام دوم:

ساخت قیف خورشیدیساخت قیف خورشیدی

با استفاده از اره، زائده‌ی تخت بالای قیف را ببرید. بهتر است نیمی از آن را از یک طرف و نیمه‌ی دوم را از سمت دیگر زائده ببرید. سپس با استفاده از سمباده، لبه‌ی قیف را صیقل دهید.

 

گام سوم:

ساخت قیف خورشیدیساخت قیف خورشیدی
ساخت قیف خورشیدی

با کمک اره، حدود 18 سانتی متر(7 اینچ) از سمت دهانه‌ی باریک را ببرید. به طوری که به طول 25 سانتی متر(10 اینچ) باقی بماند. سعی کنید که برشی عمود بر محور قیف ایجاد کنید، اما اگر کمی برآمده شد نگران نشوید. برای تکمیل برش بهتر است قیف را بچرخانید.

 

گام چهارم:

ساخت قیف خورشیدی

دهانه‌ی بزرگ‌تر را با استفاده از سمباده صیقل دهید تا کاملا صاف شود. با کمک اره برشی مستقیم در میان دهانه‌ی کوچک به عمق 1 تا 2 اینچ ایجاد کنید. حالا دهانه‌ی باریک قیف به جای یک دایره‌ی سخت، دو نیم دایره‌ی پلاستیکی خواهد داشت.

 

گام پنجم:

ساخت قیف خورشیدیساخت قیف خورشیدی

تمامی سطوح انتهایی قیف را با سمباده صاف کنید.

 

گام ششم:

ساخت قیف خورشیدیساخت قیف خورشیدی

اگر چشمی شما کلاهک یا حلقه‌ی لاستیکی دارد، آن‌ها را جدا کنید.

 

گام هفتم:

ساخت قیف خورشیدی

چشمی را داخل دهانه‌ی باریک قیف قرار دهید. به صورتی که چشمی در داخل، و قسمت فلزی خارج از قیف جای گیرد. ممکن است دو نیمه‌ی دهانه‌ی قیف را به سختی از هم باز کنید. اگر موفق به داخل کردن چشمی در قیف نشدید، کمی عمق شیار را با اره افزایش دهید، سپس دوباره امتحان کنید. اطمینان کسب کنید که حداقل به اندازه‌ی 12 میلی‌متر (نیم اینچ) از چشمی درون قیف قرار گرفته باشد.

 

گام هشتم:

ساخت قیف خورشیدیساخت قیف خورشیدی

بسط کوچک را دور دهانه‌ی باریک قرار دهید و با استفاده از پیچ گوشتی آن را محکم کنید تا چشمی درون قیف ثابت شود.

 

گام نهم:

ساخت قیف خورشیدی

قیف را بچرخانید و دهانه‌ی پهن آن را بالا بگذارید. (بسیار راحت‌تر خواهد بود اگر بنشینید و قیف را بین زانوهای خود قرار دهید) صفحه‌ی لاستیکی را روی دهانه‌ی پهن قرار دهید. مهم نیست کدام روی لاستیک در زیر قرار بگیرد.

 

بسط بزرگ را روی دهانه‌ی پهن قیف بکشید و با کمک پیچ گوشتی طوری آن را سفت کنید که صفحه را محکم نگه دارد. در حین سفت کردن پیچِ بسط، صفحه‌ی لاستیکی را از اطراف به سمت پایین بکشید تا کاملا روی دهانه‌ی قیف به صورت کشیده قرار گیرد.

بهتر است که این کار را مرحله به مرحله بعد از هر دور پیچاندن پیچ انجام دهید، تا در نهایت حاصل کار بهتری داشته باشید.

 

گام دهم:

ساخت قیف خورشیدی

چشمی قیف را داخل نگه‌دارنده‌ی چشمی روی تلسکوپ قرار دهید و با پیچ‌های تنظیم آن را محکم کنید. تلسکوپ خود را به سمت خورشید نشانه بگیرید (توجه کنید که قبل از آن دهانه‌ی جوینده‌ی خود را پوشانده باشید) فوکوس کنید و به صورت گروهی از تماشای خورشید با قیف خورشیدی دست ساخت خودتان لذت ببرید.

 

هشدار !!! همیشه بر استفاده از قیف خورشید نظارت داشته باشید. هیچ گاه تلسکوپ بدون فیلتر را به سمت خورشید نشانه نروید. امکان ایجاد آسیب های شدید چشمی وجود دارد.

 

چگونه یک تلسکوپ را به سمت خورشید نشانه بگیریم؟

وقتی که قادر نیستید از پشت تلسکوپ و یا جوینده ای که پوشانده شده است نگاه کنید، چگونه تلسکوپ را به سمت خورشید نشانه می‌روید؟

یک راه این است که به سایه‌ی تلسکوپ خود بر روی زمین نگاه کنید و آن قدر جهت تلسکوپ را تغییر دهید که سایه‌ی لوله‌ی آن به کوچک‌ترین و کامل‌ترین حالت خود برسد.
راه حل دیگر نسب یک جوینده ی مخصوص خورشید است که طرح سایه و یا لکه ای از خورشید را بر روی یک هدف نمایش می‌دهد.
کاردستی علمی

ساخت ماشین موشکی

برای ساخت ماشین موشکی، شما به یک بطری 2 لیتری از نوشابه (اگر نوشابه رژیمی باشد بهتر است، چون فاقد شکر و مواد چسبنده است و آزمایش ما بهتر انجام می‌شود)، تعدادی قرص نعنایی، چهار چرخ، که توسط یک صفحه و دو محور به هم وصل شده اند و گیره احتیاج دارید. این آزمایش را در یک محوطه‌ی باز انجام دهید.

ساخت ماشین موشکیساخت ماشین موشکی

درب بطری نوشابه را باز کنید و یک لوله‌ی پلاستیکی به آن وصل کنید. انتهای این لوله‌ی پلاستیکی را با گیره‌ای محکم ببندید، سپس تعدادی قرص نعنایی داخل این محفظه لوله‌ای که انتهای آن را بسته‌ایم، بریزید. مواظب باشید انتهای لوله کاملا قفل باشد تا دراژه‌ها وارد بطری نوشابه نشوند.

ساخت ماشین موشکی
سپس این بطری نوشابه‌ی طراحی شده را روی چهار چرخ که توسط یک صفحه و دو محور به هم متصل هستند، محکم کنید.
ساخت ماشین موشکی

 ‌آن‌گاه قفل انتهای لوله‌ی پلاستیکی را باز کنید تا اجازه دهید قرص نعنایی وارد بطری نوشابه شود. بهتر است فاصله بگیرید تا خیس نشوید. به محض ورود شکلات نعنایی به داخل بطری، با فوران تند و ناگهانی بطری نوشابه، ماشین موشکی ما،  با سرعت شدیدی به حرکت در می‌آید.

ساخت ماشین موشکی

چه اتفاقی افتاده است؟!

تمام قرص‌های نعنایی شامل شکر، شربت گلوکز، روغن نارگیل‌هیدروژنه، ژلاتین، دکسترین، چاشنی‌های طبیعی، نشاسته و صمغ عربی هستند. به طور کلی، مقداری شکر طعم‌دار، با مواد اولیه‌ی صمغی مخلوط می‌شود تا ساختاری یکپارچه و یکدست به خود بگیرند. سپس آن‌ها را در بسته‌هایی نگهداری می‌کنند.

ساخت ماشین موشکی
‌سوال اینجاست که پس چه چیزی باعث می‌شود قرص‌های نعنایی، در نوشابه یا لیموناد انفجار ایجاد ‌کند!!!
این طور که به نظر می‌رسد علت آن یک واکنش فیزیکی است نه یک واکنش شیمیایی.
به طور معمول، آب در برابر گسترش حباب در نوشابه مقاومت می‌کند. ملکول‌های آب از طریق پیوند‌های هیدروژنی با هم پیوند قوی برقرار می‌کنند. به‌ طوری که از طریق اتصال به یکدیگر یک شبکه‌ی توری محکمی را اطراف حباب‌ها ایجاد می‌کنند. در واقع کشش‌ سطحی آب است که از تشکیل حباب در نوشابه جلوگیری به عمل می‌آورد. اما به محض ورود قرص نعنایی داخل نوشابه، ژلاتین و صمغ موجود در آن، کشش سطحی ملکول‌های آب  را کاهش می‌دهد و حباب‌ها با سرعت زیادی تشکیل می‌شوند و ما شاهد فوران بطری نوشابه هستیم.
نکته مهم: هرگز قرص نعنایی را همراه نوشابه مصرف نکنید زیرا این پدیده در بدن شما اتفاق می‌افتد که عواقب خطرناکی دارد!!

عملکرد ماشین موشکی، یک اثبات تجربی از قانون سوم نیوتن است. طبق قانون سوم نیوتن"برای هر عملی، عکس العملی برابر و مخالف آن، وجود دارد". بنابراین وقتی قرص نعنایی، در داخل بطری 2 لیتری نوشابه، در یک مسیری فوران می‌کند (عمل)،  ماشین موشکی در مسیر مخالف آن شروع به حرکت می‌کند (عکس العمل).

ساخت ماشین موشکی

کاردستی علمی

چیزهایی که نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

1-  مداد های نوک تیز

2-  زیپ کیف های پلاستیکی

3-  آب

4-  حوله کاغذی

 

مراحل کار

1-  اطمینا ن حاصل کنید که مداد هایی که دارید تیز هستند. در این صورت به سراغ مرحله 2 بروید.

2-  زیپ کیف های پلاستیکی را 2/1 تا 4/3 از آب پر کنید. سرد یا گرم بودن آب ویژگی مهمی نیست.

3-  اکنون به این موضوع فکر کنید که اگر زیپ کیف ها را با مداد های نوک تیز فشار دهید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کیسه ضد نشت
4-  مداد را در یک دست خود نگه دارید و زیپ کیف پلاستیکی را از بالا در دست دیگر خود نگاه  دارید.

5- به آرامی، اما به صورتی پایدار و محکم  یکی از مدادهای نوک تیز را به یک طرف ژیپ کیف فشار دهید. هیچ آبی بیرون نمی آید.

کیسه ضد نشت

6-  مداد را به طرف دیگر زیپ کیف فشار دهید. هم چنان اتفاقی نمی افتد. جالب است!

کیسه ضد نشت

مدادها را از جهات دیگر نیز به زیپ کیف وارد کنید.

کیسه ضد نشت

7-  زمانی که کار شما تمام شد زیپ کیف را روی سینک نگه دارید و مداد ها را خارج کنید. آب از سوراخ ها خارج خواهد شد.

چه مواردهای دیگری به انجام این آزمایش کمک می کند؟ سعی کنید در موارد دیگر از اقلام تیزی مانند سیخ کباب و ... و به جای آب از آب مواد غذایی مختلف استفاده کنید و نتایج را ببینید؟ کدام مواد نشت می کنند؟

 

چگونه این اتفاق می افتد؟

با وجو آن چه دیده می شود زیپ کیف ها یک محفظه مهروموم شده جادویی نیستند که نشت را مسدود کنند. کیسه های پلاستیکی از این نوع از نوعی پلیمر ساخته شده اند، که این پلیمر ها زنجیره های طولانی از مولکول های منفردی به نام مونومرها هستند. (سپار یا پلیمر به انگلیسی (polymer) ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می‌شود، ساخته شده است.)

 

هنگامی که شما این کیسه ها را با مداد تیز سوراخ می کنید، شما اساسا زنجیره های پلیمری را بدون شکستن از هم جدا می کنید. زنجیره های طولانی مولکول ها نسبت به فشار از طریق مدادهای نوک تیز از نشت جلوگیری می کند.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,